Τα προιόντα που θα συνθέτουν το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο θα είναι συμβατά με το επενδυτικό σας προφίλ όπως αυτό καθορίζεται από τους επενδυτικούς σας στόχους, τον κίνδυνο που είστε διατεθιμένος να αναλάβετε για να πετύχετε τους στόχους αυτούς και τον επενδυτικό ορίζοντα που έχετε.

Εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού που επιθυμείτε να ανοίξουμε. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε μια λίστα των δυνατοτήτων που έχετε ανάλογα με τον λογαριασμό επένδυσης.

Αμοιβαία ΚεφάλαιαΟμόλογαΜετοχέςETFs
Λογαριασμός Επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια
Λογαριασμός Συμβουλευτικής Διαχείρισης
Λογαριασμός Διακριτικής Διαχείρισης
Προιόντα στα οποία μπορώ να επενδύω από τον λογαριασμό μου

Εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού που επιθυμείτε να ανοίξουμε και την έδρα του θεματοφύλακα. Παραθέτουμε ένα πίνακα με εκτιμώμενους χρόνους ανοίγματος λογαριασμών. (Ο χρόνος δεν εξαρτάται πάντα από εμάς… είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία? Εάν όχι να έφευγε η παράγραφος)

ΕλλάδαΛουξεμβούργοΕλβετία
Λογαριασμός Επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια
Λογαριασμός Συμβουλευτικής Διαχείρισης
Λογαριασμός Διακριτικής Διαχείρισης

Για να ανοίξετε λογαριασμό ως φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να μας στείλετε ηλεκτρονικά αντίτυπα των ακόλουθων εγγράφων:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
  • Πρόσφατος λογαριασμός ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ)
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης
  • Πιστοποιητικό που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

Αν θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό νομικού προσώπου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο που ταιριάζει στην περιπτωσή σας:

Μπορείτε να ανοίξετε έναν από τους ακόλουθους επενδυτικούς λογαριασμούς

  • Λογαριασμός Επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια
  • Λογαριασμός Συμβουλευτικής Διαχείρισης
  • Λογαριασμός Διακριτικής Διαχείρισης

Το ελάχιστο ποσό ανοίγματος εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού που επιθυμείτε να ανοίξουμε.

Μπορούμε να βάλουμε 2.500 για τα ελληνικά Α/Κ με θεματοφύλακα της HSBC Continental Europe, Greece, από 10.000 έως 20.000, αναλόγως της οικογένειας των Α/Κ που θα επιλεγεί, για τα Α/Κ του Λουξεμβούργου, από 500.000 έως 1.000.0000, αναλόγως του θεματοφύλακα που θα επιλεγεί. για συμβουλευτική ή διακριτική διαχείριση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.