Εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού που επιθυμείτε να ανοίξουμε. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε μια λίστα των δυνατοτήτων που έχετε ανάλογα με τον λογαριασμό επένδυσης.

Αμοιβαία ΚεφάλαιαΟμόλογαΜετοχέςETFs
Λογαριασμός Επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια
Λογαριασμός Συμβουλευτικής Διαχείρισης
Λογαριασμός Διακριτικής Διαχείρισης
Προιόντα στα οποία μπορώ να επενδύω από τον λογαριασμό μου